diensten & producten

PreVita is gespecialiseerd in het optimaliseren van inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties. Wij houden ons preventief bezig met de gezondheid van mensen. Primair vanuit de werksituatie, maar ook kijkend naar de balans tussen privé en werk. PreVita signaleert mogelijk ‘verzuim’ in een vroeg stadium, en begeleidt en traint medewerkers voordat ze langdurig uitvallen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

Voor uw organisatie en medewerkers kunt u een PAGO of PMO inzetten om de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid l te analyseren. Door een juiste interpretatie van de meetresultaten wordt snel duidelijk hoe, op zowel individueel als groepsniveau, de gezondheid, vitaliteit en daarmee de inzetbaarheid kan worden geoptimaliseerd. We bieden u een modulaire opbouw aan, zodat u zelf kunt bepalen wat het beste past bij uw organisatie en situatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van het PAGO/PMO. Wij werken samen met diverse Arbodiensten en bedrijfsartsen. Doordat wij ons eigen gezondheidsportaal (www.gezondwerkt.nl) gebruiken kunnen wij zeer kostenefficiënter werken met een zeer goede kwaliteit (gemiddeld scoorden wij in 2023 een 8,8). 

Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Medewerkers vormen de kern van elke organisatie. 
Het meten van hun tevredenheid via een Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) is essentieel om de volgende redenen:
 

·      U krijgt beter inzicht in sterke en zwakke punten van uw bedrijfsvoering.

·      Het verhogen van betrokkenheid en verminderen van het beloop zorgt voor minder kosten en ongemak.

·      Een positieve werkomgeving leidt tot hogere productiviteit en betere resultaten, het goed luisteren naar medewerkers helpt echt.

·      Een open communicatiecultuur waar medewerkers zichzelf durven zijn bevordert vertrouwen en zorgt voor meer innovatie.

·      Het aantrekken van toptalent wordt gemakkelijker wanneer je bekend staat als een werkgever die om zijn medewerkers geeft, een direct concurrentievoordeel.

Investeer vandaag nog in een MTO en bouw aan een succesvolle en bloeiende organisatie.

 

Ergonomisch werken

Ergonomisch werken is vooral van belang in een productieomgeving, maar zeker ook in de kantooromgeving.

 

 

·      Comfortabele en goed ontworpen werkplekken stellen medewerkers in staat om efficiënter te werken, wat de productiviteit verhoogt. Dit geldt zowel voor kantoorpersoneel dat lange uren achter een computer doorbrengt als voor werknemers in productieomgevingen die fysiek werk verrichten.

 

·      Door ergonomische maatregelen te treffen, kunnen organisaties het risico op werkgerelateerd verzuim verminderen. Gezonde en tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek, wat leidt tot een continuere workflow en minder verstoringen in de productie.

 

·      Ergonomisch werken bevordert de nauwkeurigheid en precisie, wat resulteert in een hogere kwaliteit van het werk. Dit geldt voor zowel administratieve taken op kantoor als voor taken in een productieomgeving, waar precisie van cruciaal belang kan zijn voor het eindproduct.

 

·      Hoewel investeringen in ergonomische aanpassingen initieel kosten met zich meebrengen, worden deze vaak terugverdiend door een verhoogde productiviteit, lagere verzuimkosten en een verbeterde kwaliteit van werk.


·      Ergonomische goed ingerichte werkplekken verminderen de kans op klachten, zoals RSI of rugklachten, en verhogen het algemene comfort van medewerkers, ongeacht of ze achter een bureau zitten of machines bedienen.

 

Kortom, ergonomisch werken is van cruciaal belang, zowel in kantooromgevingen als in productieomgevingen. Het verbetert niet alleen het welzijn en de gezondheid van medewerkers, maar verhoogt vooral ook de productiviteit en de kwaliteit van het werk, wat uiteindelijk leidt tot een beter rendement voor de organisatie als geheel.

 

Arbeids- en Organisatieadvies

Optimaliseer je Organisatie voor Maximaal Rendement

Ben je op zoek naar manieren om het rendement van je organisatie te verbeteren? Dan is de inzet van een arbeids- en organisatiedeskundige de sleutel tot succes. Wij zijn expert op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, arbeidskwaliteit en organisatiekunde. 

Wij adviseren in thema’s die ongemerkt de organisatie remmen het functioneren. Denk hierbij aan werkdruk, stress, gezondheidsmanagement, ongewenst gedrag en functioneringsproblematiek.

Waarom Kiezen voor een Gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundige?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is certificering vereist voor arbeids- en organisatiedeskundige. Dit waarborgt dat wij voldoen aan de hoogste normen op het gebied van arbeids- en organisatiekunde. Een gecertificeerde deskundige bezit een certificaat van vakbekwaamheid dat erkend wordt volgens de wet.

Als deskundige begrijpen we hoe we medewerkers, teams en organisaties kunnen begeleiden om hun potentieel te maximaliseren. We richten ons op strategie, structuur, cultuur en leiderschap, en helpen je om deze aspecten te optimaliseren voor een beter rendement.

Haal het Maximale uit je Organisatie

Wil je het maximale rendement uit je organisatie halen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Als gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundigen staan we klaar om je te helpen bij het verbeteren van de effectiviteit, efficiëntie en werkomstandigheden binnen je organisatie. Samen kunnen we jouw organisatie naar nieuwe hoogten brengen.