diensten & producten

PreVita is gespecialiseerd in het voorkomen van ziekteverzuim binnen organisaties. Wij houden ons preventief bezig met de gezondheid van mensen. Primair vanuit de werksituatie, maar ook kijkend naar de balans tussen privé en werk. PreVita signaleert mogelijke ‘verzuimgevallen’ in een vroeg stadium, en begeleidt en traint medewerkers voordat ze langdurig uitvallen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

Voor uw organisatie en medewerkers kunt u een PAGO, PMO of health Check inzetten om de gezondheid, vitaliteit, leefstijl en fitheid te analyseren. Door een juiste interpretatie van de meetresultaten wordt snel duidelijk hoe, op zowel individueel als groepsniveau, de gezondheid, vitaliteit en daarmee de inzetbaarheid kan worden geoptimaliseerd. We bieden u een modulaire opbouw aan, zodat u zelf kunt bepalen wat het beste past bij uw organisatie en situatie

PMO Basis

Dit PMO bestaat uit een online-vragenlijstonderzoek. Iedere medewerker krijgt toegang tot een persoonlijke webpagina binnen ons online systeem. Dit PMO is erop gericht om medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en vitaliteit en wordt ingezet als eerste scan voor de medewerkers, een tevredenheidsonderzoek en/of als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). 

Inhoud

Het vragenlijstonderzoek heeft ten doel om inzicht te verkrijgen in de gezondheid, vitaliteit, leefstijl, fitheid, werkbeleving en werkomstandigheden van de medewerkers. Standaard wordt een specifieke vragenlijst voor het PMO gebruikt (58 vragen).

De volgende items worden uitgevraagd: gezondheid & klachten, beeldschermwerk, bewegen, alcohol/drugs, fitheid, ontwikkeling & leren, fysiek werk, gehoor, hart & vaten, roken, life events, ademhaling & longen, huid, ogen/visus, ontspanning, slapen, stress, tevredenheid/betrokkenheid, voeding, werk-privé balans en open vragen (organisatie/afdeling/werkomstandigheden).

Medewerkers krijgen direct (online) hun persoonlijke resultaat teruggekoppeld.

Doelstelling

Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

  • Inzicht vergroten in oorzaak- en gevolgrelaties rondom gezondheid en vitaliteit;

Uitvoering

Dit onderzoek kan door een medewerker thuis of op het werk online worden uitgevoerd.

PMO Plus

Dit PMO bestaat uit het eerdergenoemde vragenlijstonderzoek, maar wordt uitgebreid met diverse biomedische testen, een gericht lichamelijk onderzoek bij klachten en een persoonlijk adviesgesprek.

 

Inhoud

Onderstaande aanvullende metingen geven inzicht in de fysieke gesteldheid. De metingen die standaard worden uitgevoerd zijn: 

 

1. Bloeddruk- en hartfrequentiemeting;

2. Buikomvang, vetpercentage en BMI;

3. Cholesterolmeting (uitgebreide meting via vingerprik);

4. Glucose meting (idem);

5. Risicoberekening hart- en vaatziekten (NHG);

6. Visustest basis (40 cm, 60 cm en 5 meter test);

7. Basis lichamelijk onderzoek bij klachten (rugklachten, RSI/KANS);

8. Persoonlijk adviesgesprek.

 

Doelstellingen

  • Inzicht verkrijgen in je persoonlijk risicoprofiel hart- en vaatziekten.
  • Inzicht verkrijgen is werkdruk, werkstress en persoonlijke ontregelingen (PSA).
  • Inzicht verkrijgen in lichaamssamenstelling en mogelijkheden om dit te optimaliseren.

 

Uitvoering

Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd door HBO opgeleide en BIG geregistreerde medewerkers van PreVita. Dit zijn verpleegkundigen of paramedici die een aanvullende opleiding hebben genoten op het gebied van testen en coaching. De bedrijfsarts fungeert als achterwacht bij specifiek medische werk gerelateerde problematiek. Het onderzoek kan bij u op locatie worden uitgevoerd en duurt 30 minuten.

PMO Kantoor

Dit PMO bestaat uit module I en II en wordt aangevuld met extra metingen welke interessant zijn voor medewerkers die met name beeldschermwerk verrichten.

 

Inhoud

De metingen die extra worden uitgevoerd, zijn: 

 

1. Haert Rate Variability (HRV, via de hartfrequentie wordt een belangrijk aspect van vitaliteit in beeld gebracht);

2. Uitgebreide ogentest (40 cm, 60 cm, 5 meter, kleuren, gezichtsveld);

3. Functional Movement Screen (7 testen gericht op kracht, balans, coördinatie en flexibiliteit).

Doelstellingen

  • Inzicht verkrijgen in persoonlijke fitheid;
  • Inzicht verkrijgen in persoonlijke klachten- en/of risicofactoren bij beeldschermwerk.
 

Uitvoering

Het onderzoek duurt 45 minuten per persoon.

PMO Uitvoerend

Dit PMO bestaat uit module I en II en wordt aangevuld met extra metingen welke interessant zijn voor medewerkers die met name fysiek zware of middelzware arbeid verrichten.

 

Inhoud

De metingen die standaard worden uitgevoerd, zijn: 

 

1. Lichamelijk onderzoek door fysio-/manueeltherapeut (bij klachten aan het bewegingsapparaat);

2. Longfunctietest (stofbelasting, uitgebreide meting);

3. Gehoortest (audiometrie);

4. Uitgebreide ogentest (40 cm, 5 meter, kleuren, gezichtsveld).

 

 

Doelstellingen

  • Inzicht vergroten in oorzaak-gevolgrelaties bij fysiek zware werkzaamheden;
  • Bewustwording creëren bij werkzaamheden met lawaai/ hoge geluidsbelasting en stof;

 

Uitvoering

Het onderzoek duurt 45 minuten per persoon.