diensten & producten

PreVita is gespecialiseerd in het voorkomen van ziekteverzuim binnen organisaties. Wij houden ons preventief bezig met de gezondheid van mensen. Primair vanuit de werksituatie, maar ook kijkend naar de balans tussen privé en werk. PreVita signaleert mogelijke ‘verzuimgevallen’ in een vroeg stadium, en begeleidt en traint medewerkers voordat ze langdurig uitvallen.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO)

Voor uw organisatie en medewerkers kunt u een PAGO, PMO of Health Check inzetten om de gezondheid, vitaliteit, leefstijl en fitheid te analyseren. Door een juiste interpretatie van de meetresultaten wordt snel duidelijk hoe, op zowel individueel als groepsniveau, de gezondheid, vitaliteit en daarmee de inzetbaarheid kan worden geoptimaliseerd. We bieden u een modulaire opbouw aan, zodat u zelf kunt bepalen wat het beste past bij uw organisatie en situatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van het PAGO/PMO. Wij werken samen met diverse Arbodiensten en bedrijfsartsen. Doordat wij ons eigen gezondheidsportaal gebruiken kunnen wij zeer kostenefficiënter werken met een zeer goede kwaliteit (gemiddeld scoorden wij in 2022 een 8,7).

Keuringen

Wij voeren diverse keuringen uit voor uw bedrijf zodat uw medewerkers weer gecertificeerd zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Ergonomisch onderzoek en advies

Een te zware werkbelasting kan voor klachten zorgen bij uw medewerkers, maar fysiek werk kan juist ook erg gezond zijn. Wij kunnen voor u het onderscheid maken waar over waar de grens ligt. Hiermee voorkomt u onnodige en vaak dure investeringen. Onze pragmatische aanpak werkt in de praktijk erg goed.

Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid

Beleid vormgeven om medewerkers (duurzaam) inzetbaar te houden begint met een visie die aansluit bij uw bedrijfsvoering en doelstellingen. Om de “haakjes” te selecteren waar beleid aan kan worden opgehangen is informatie nodig. Veel informatie is vaak al bekend, maar meestal geeft een PMO/PAGO of MTO (medewerker tevredenheidsonderzoek) een goede aanvulling hierop. Wij kunnen deze zaken efficiënt combineren waardoor u efficiënt stappen voorwaarts kunt zetten en zonder grote investeringen u duurzame inzetbaarheidsbeleid op orde brengt.