Uitgangspunten PMO

Uitgangspunten Preventief Medisch Onderzoek

U bent als werkgever wettelijk verplicht volgens artikel 18 van de arbo-wet om uw medewerkers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Medewerkers zijn alleen niet verplicht om deel te nemen. Ook heeft de werkgever geen recht op inzage van de persoonlijke resultaten. 

De Risicoinventarisatie & Evaluatie (RIE), die iedere organisatie (up to date) in bezit moet hebben, dient als basis voor invulling van het PMO. In de RIE staan de belangrijkste blootstellingsrisico's beschreven, vaak is hier een apart hoofdstuk aan besteed. Meestal gaat dit over Veiligheid-, gezondheid- en Milieu-gerelateerde risico's.

Zo zal er bij meer dan twee uur beeldscherwerk per dag een ogentest aangeboden moeten worden en bij lawaai boven de 80 dB een gehoorstest. 

Het PMO wordt tegenwoordig steeds meer ingezet als vitaliteits- of healthcheck. De gedachte daarachter is dat een gezonde medewerker voor een gezond bedrijf zorgt. Op zichzelf een goede gedachte, maar in de praktijk komen bedrijven veel opstakels tegen bij het opzetten van een dergelijk gezondheidsbeleid. 

Waar ligt de verantwoordelijkheid? Kun je je bemoeien met de gezondheid van medewerkers? Hoe past dit in ons leeftijdsbewust personeelsbeleid? Wat is het rendement en hoe meten we dat?

Wij helpen u graag om de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen.