Doelstelling

Inzetbaarheid

Vitale en bevlogen medewerkers zijn beter inzetbaar

Het is ons doel om binnen organisaties de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Wij helpen u om zowel op strategisch als operationeel vlak betekenis te geven aan het begrip gezondheidsmanagement. Voor permanente verandering binnen organisaties is er volgens ons minder management en meer leiderschap nodig, het nemen van verantwoordelijkheid is daarin een sleutelbegrip. De dialoog met en tussen medewerkers zal aan de basis komen te liggen. Hierdoor gaan mensen effectiever met elkaar samenwerken en zullen zij zich meer verantwoordelijk en betrokken voelen bij de organisatiedoelstellingen. Door aandacht te geven aan vitaliteit en inzetbaarheid als belangrijke succesfactoren voor de organisatie zullen medewerkers beter meewerken om zich ook op dit vlak in te zetten.