Investeren in gezondheid loont

Investeren in gezondheid loont

Bevlogen medewerkers leveren rendement

Investeren in de gezondheid van medewerkers loont. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door TNO en PwC in 2011. Door te investeren in gezondheid creëert u op verschillende manieren winst. U draagt bij aan de gezondheid van uw medewerkers en u legt het fundament voor een vitaal en betrokken organisatie. Dit biedt de kans om de productiviteit van uw medewerkers substantieel te verhogen. En vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid draagt u ook nog bij aan een gezonde samenleving.

De komende tien jaren gaat het bedrijfsleven de effecten ervaren van een vergrijzende en steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Om deze reden zijn wij nu al in gesprek met directies van organisaties over hoe zij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen verhogen. Dit onderwerp gaat vooral om het nemen van verantwoordelijkheid. Investeren in de ontwikkeling van een betrokken en vitale organisatie leidt uiteindelijk op meerdere niveaus tot winst.

Een betrokken en vitale levenshouding
Iedereen is wel eens een dag niet lekker, maar een deel van uw medewerkers heeft last van chronische klachten. Uw arbodienst besteedt hier meestal wel aandacht aan om dit aan te pakken, maar eigenlijk zijn we dan te laat. Daarom geloven wij meer in preventie. Een vergrijzende werkvloer kan bij gelijjkblijvende belasting straks voor uitval zorgen en/of verminderde productie. Daarom gaan wij een stap naar voren en werken samen met uw organisatie aan de bewustwording bij medewerkers van hun inzetbaarheid. Wij doen dit o.a. door gezondheidsmanagement een centrale plaats in te laten nemen binnen uw organisatie en medewerkers te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van een gedragen gezondheidsbeleid.

Wij helpen u graag om gezondheid en bevlogenheid onderdeel te maken van uw bedrijfscultuur. Wij hebben hier ervaring mee en de investering om te starten is gering. Het begint namelijk met de keuze om een visie te willen realiseren waarbij u het beste uit uw mensen wilt halen. Een visie waar mensen zich verbonden mee voelen en hun bijdrage aan kunnen leveren.

Wij delen graag onze deskundigheid om ook uw organisatie gezonder en vitaler te maken.