Duurzame inzetbaarheid is een steeds belangrijker thema binnen bedrijven. 

Het rendement van deze activiteiten is over het algemeen positief, dit is ondertussen via diverse studies wel aangetoond. De return on investment is 1 : 2,5 euro in het minst gunstige geval. In 2017 zal er merkbaar krapte ontstaan op de arbeidsmarkt, dit komt doordat veel medewerkers dan met pensioen gaan en er relatief weinig jonge mensen bijkomen. De werkende populatie wordt dan ook zwaarder belast, en dat terwijl de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. De druk zal dus alleen maar toenemen.

Proactief of reactief beleid? Het huidige (verzuim)beleid is nodig, maar is vaak alleen gericht op schadebeperking. Hierdoor worden de medewerkers niet fitter en/of productiever, een nieuwe aanpak is daarom nodig, maar waar begint u? En hoe pakt u dat aan?

PreVita heeft een aanpak ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. We beginnen niet met het aanbieden van allerlei interventies, maar met een goed gesprek met u, uw managers en uw medewerkers. Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke voorwaarden om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen nastreven. Als iedere medewerker weet hoe zijn/haar werkzaamheden bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen, wordt inzetbaarheid efficiënt. De inzetbaarheid is pas duurzaam als werkzaamheden, werkomstandigheden, persoonlijke belastbaarheid goed op elkaar zijn afgestemd. Doordat PreVita goed in kaart brengt wat de sterkten en zwakten van het (gezondheid)beleid zijn, kan dit vervolgens veel beter worden gericht en ingericht. Juist dan is het beleid echt effectief te maken.

Wat zijn de voordelen van deze aanpak?

  • U heeft hiermee een gezondheidsplan in handen dat gedragen zal worden door organisatie en medewerkers. U kunt hier minimaal de komende vijf jaar mee vooruit.
  • Een goed gericht beleid zorgt direct voor kostenbesparing doordat overbodige zaken wegvallen.
  • Het effect van een goed gekozen interventies kent een hoger rendement omdat deze aansluiten bij de wensen en behoeften van de organisatie en medewerkers.
  • Het doel van gezondheidsinterventies is voor medewerkers duidelijker omdat deze ondergeschikt zijn aan de bedrijfsdoelstellingen.
  • Medewerkers worden zo optimaal geprikkeld in hun eigen verantwoordelijkheid.
  • De aanpak is gericht op mogelijkheden en daarmee op versterking (vitalisering) van de organisatie.
  • De alignement van het gezondheidsbeleid is voor directie, managers en medewerkers geoptimaliseerd. Hierdoor is de dialoog open en duidelijk.
  • De voordelen zijn niet alleen in geld uit te drukken. De zachte factoren (imago, geluk, passie) worden zeker versterkt, maar zijn moeilijker meetbaar.